Bộ Công Cụ Làm

Airdrop/ Retroactive

Dành Cho Người Mới

Nếu bạn là người mới thì bên dưới là những công cụ cơ bản nhất khi bạn tham gia làm airdrop, tuy nhiên nó chỉ là công cụ, còn chiến lược làm bạn hãy xem thêm ở bài này.

dd 1HH 1